Mentha L.

Myntor

Beskrivning. Fleråriga, kala eller håriga, beståndsbildande örter med krypande jordstam och underjordiska utlöpare. Blad starkt doftande, sågade eller tandade. Blommor i kransar i bladvecken, ibland i huvud eller axlik klase. Foder femflikigt, foderflikar likformiga. Krona fyrflikig med likstora flikar, vit, blekviolett eller rödviolett. Ståndare fyra, ibland utskjutande. Delfrukter rundade, elliptiska.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Artsystematiken inom släktet myntor är mycket svårbemästrad. Många av arterna är inte bara variabla beroende på växtplatsens beskaffenhet, utan också kapabla att korsa sig och några myntor som tidigare betraktades som arter anses numera vara beständiga, beståndsbildande hybrider. Flera olika uppfattningar om vad som utgör arter och hybrider har presenterats under åren. Gemensamt för hybriderna är att de oftast är sterila, men de sprids lätt med sina underjordiska utlöpare. Både de vetenskapliga och svenska namnen har ändrats flera gånger, vilket lett till ytterligare namnförbistring.

Användning. Myntor odlas som krydda för sitt innehåll av aromatiska oljor och de används i konfektyr, likör, glass, choklad, tandkräm och eau-de-cologne.

Etymologi. Släktet Mentha uppkallades av Linné efter nymfen Minthe i den grekiska mytologin, men var också ett växtnamn hos Hippokrates (400 f. Kr.).

Släktet har omkring 25 arter. I Sverige förekommer fem arter, varav endast åkermynta (M. arvensis) och vattenmynta (M. aquatica) är ursprungliga. De tre övriga är odlade arter som naturaliserats. Utöver dessa fem förekommer även ett par livskraftiga hybrider vilka sprider sig vegetativt och blir beståndsbildande, nämligen ädelmynta (M. x gracilis) av vilken flera namnsorter med egna svenska namn odlats och förvildats, samt kransmynta (M. x verticillata).
Vanligast i odling är pepparmynta (M. x piperita), grönmynta (M. spicata) och rundmynta (M. suaveolens), alla tre kan påträffas förvildade i Sverige. Ytterligare ett par arter och hybrider kan påträffas tillfälligt.

Familj: Lamiaceae

Arter:
gråmynta (M. longifolia)
grönmynta (M. spicata)
rundmynta (M. suaveolens)
vattenmynta (M. aquatica)
åkermynta (M. arvensis)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/menth/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg