Grönmynta

Mentha spicata L.

Vetenskapliga synonym: M. viridis (L.) L.
Svenska synonym: krusmynta ('Crispa')

Grønmynte Grøn Mynte Viherminttu Spear Mint Ähren-Minze

Grönmynta Beskrivning. Grönmynta är en flerårig, ganska högväxt ört med krypande jordstam och underjordiska utlöpare. Till skillnad från andra myntor (Mentha) är grönmynta nästan helt kal. Stjälkarna kan bli upp till åtta decimeter höga. Bladen är blankt gröna, spetsigt äggrunda med grov nervatur och vasst grovsågad bladkant. Grönmynta blommar i augusti-september med violetta blommor. Blomkransarna sitter i långsträcka axlika klasar i toppen av stjälken. Fodret har spetsiga tänder och kronan är kal och har utskjutande ståndare.
Grönmynta Grönmynta är lätt att känna igen genom att den är kal och har blommor i toppställda axlika klasar. Dess hybrid med åkermynta (M. arvensis) kallas ädelmynta (M. x gracilis) och är hårig och har blommor som sitter i kransar i bladvecken. Hybriden mellan grönmynta och rundmynta (M. suaveolens) kallas hjärtmynta.

Grönmynta Utbredning. Grönmynta är en ursprungligen odlad art som sällsynt förekommer naturaliserad på kulturmark i sydligaste Sverige. Första fynduppgift som förvildad är från början av 1800-talet, arten finns dock omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Krusmynta (M. spicata 'Crispa') är en namnsort av grönmynta som odlas som kryddväxt. Torkade blad och skott kan användas som krydda i bland annat soppor och en del kötträtter.

Etymologi. Artnamnet spicata kommer av latinets spica (ax) och syftar på att blomkransarna bildar toppställda axlika klasar.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Mentha

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Är funnen wild af Demonstrator AFZELIUS. Man får annars under tiden se den i Apothekare Trägårdar för Peppar-Myntan, hvarifrån den likwist är mycket skild. Denna är den enda, som af Swenska Myntor kan med fördel nyttjas i stället för Krusmynta, utwärtes til omslag öfwer magen i Kolik eller Diarrhe, då den wanligen sys i Kryddpåse, hwilken antingen pålägges torr eller doppas i warmt Win och något utkrammas. I brist af Win kan man äfwen bruka warmt watten med en fjerdedel Ätticka. På Bränwin när man icke lägger för mycket deraf i distillerpannan, wid pass et halft skålpund torr til et Ankare Bränwin, är den wäl så god som Kummin."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/menth/mentspi.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg