Melissa L.

Melissor

Beskrivning. Fleråriga, håriga, aromatiskt doftande örter. Stjälk uppstigande till upprätt. Blad motsatta, skaftade, bladskiva äggrund, med naggtandad kant. Blommor i fåblommiga kransar i bladvecken. Foder tvåläppigt. Krona vitaktig, först blekgul, senare vit eller rödlätt, tvåläppig med uppåtböjd kronpip, överläpp välvd, underläpp treflikig. Ståndare fyra, ej eller knappt utskjutande. Delfrukter äggformade, upp till två millimeter långa.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Melissa är ett grekiskt ord som betyder honungsbi. Namnet syftar troligen på att bladen, som attraherar bin, lades in i tomma kupor för att locka in bisvärmar.

Släktet har tre arter, i Sverige förekommer bara den odlade och ibland förvildade arten citronmeliss (M. officinalis).

Familj: Lamiaceae

Art:
citronmeliss (M. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/melis/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg