Citronmeliss

Melissa officinalis L.

Svenska synonym: hjärtansfröjd

Sitronmelisse Citronmelisse Balm Zitronen-Melisse

Citronmeliss Beskrivning. Citronmeliss är en flerårig, hårig, citrondoftande ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Den sprider sig med utlöpare och kan bilda stora bestånd. Stjälken är uppstigande till upprätt och har motsatta blad. Bladen är skaftade och har en äggrund bladskiva med grovt naggtandad kant. Citronmeliss blommar under sommaren och hösten med små vitaktiga blommor som sitter i fåblommiga kransar i bladvecken. Kronan är tvåläppig, först blekgul, men senare vit eller rödlätt, och de fyra ståndarna är knappt utskjutande.
Citronmelissens starka citrondoft gör den lätt att känna igen och den kan knappast förväxlas med andra arter.

Citronmeliss Utbredning. Citronmeliss är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad, den är härdig i nästan hela landet. Arten hör ursprungligen hemma i östra Medelhavsområdet. Första fynduppgift som förvildad är från Ystad, Skåne och publicerades år 1843 (Hylander 1971).

Användning. Citronmeliss är en gammal kryddväxt som är vanlig i odling. Den användes redan under antiken som krydd- och läkeväxt och ansågs kunna bota svårmod. Skott av citronmeliss används bland annat som krydda till sallad och fisk- och vilträtter, man kan också använda den till te eller för att framställa likör. Dess aromatiska doft gör att den även lämpar sig för potpurrier. Bladens doft lär attrahera bin och det anses att blad av citronmeliss kan locka in bisvärmar i tomma bikupor (Mabberley 1997).

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt. Det äldre namnet hjärtansfröjd har också använts om ädelmynta (Mentha x gracilis) som hör till släktet myntor (Mentha).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Melissa

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Melissa kallas på Grekisko Melissophyllon, thet är Bijbladh / hon kallas Hiertans frögd / är warm och torr / hon förtärer / läker och tilsammandragher och häften Såår tilsamman / hon hafwer thessa 25. Dygder...
...11. Thet frögdar hiertat /och fördrifwer Melacholiam."

Ur En myckit nyttigh Örta-Book av Arvid Månsson Rydaholm (1642)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/melis/melioff.html
Senaste uppdatering: 29 juni 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg