Marrubium L.

Kransborrar

Beskrivning. Fleråriga, håriga örter. Stjälk upprätt eller uppstigande, ullhårig. Blad skaftade, bladskiva rundad med sågad eller naggad kant, yta rynkig. Blommor i täta kransar. Foder stjärnhårigt, tionervigt med tio flikar, varannan foderflik kort, varannan lång, utböjda med krokig spets i frukt. Krona tvåläppig, blekt vitgul, överläpp tvåkluven, smal, underläpp treflikad. Ståndare fyra, ej utskjutande. Delfrukter ofta med låga vårtor.
Kromosomtal: 2n=34, 36.

Etymologi. Släktnamnet Marrubium användes redan av romaren Celsus om en kransblommig växt (Lamiaceae).

Släktet har 30 arter, bara arten kransborre (M. vulgare) förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten persisk kransborre (M. astracanicum) påträffats.

Familj: Lamiaceae

Art:
kransborre (M. vulgare)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/marru/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg