Lycopus L.

Strandklor

Beskrivning. Fleråriga örter, med utlöpare. Stjälk upprätt. Blad kortskaftade, långsmala, mer eller mindre parflikiga med trubbiga flikar. Blommor nästan oskaftade, i täta mångblommiga kransar. Foder med fem, spetsiga, raka foderflikar. Krona vit, tvåläppig med fyra, nästan likstora flikar, nedre flik rödprickig. Ståndare vanligen två. Delfrukter brett äggformade, något trekantiga, med trubbig, brett kölad kant.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Lycopus kommer av grekiskans lykos (varg) och pus (fot). Namnet användes först av Leonard Fuchs 1542 om arten hjärtstilla (Leonurus cardiaca), enligt Lid (1985).

Släktet har omkring fjorton arter, bara arten strandklo (L. europaeus) förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten stor strandklo (L. exaltatus) påträffats.

Familj: Lamiaceae

Art:
strandklo (L. europaeus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lycop/welcome.html
Senaste uppdatering: 2 januari 2020
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg