Strandklo

Lycopus europaeus L.

Klourt Sværtevæld Rantayrtti Gypsywort Ufer-Wolfstrapp

Strandklo Beskrivning. Strandklo är en flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta blad som är lansettlika och mer eller mindre djupt parflikiga med rundade flikar. Strandklo blommar från juni till september med små vita blommor som sitter samlade i täta, mångblommiga kransar. Blommorna har vanligen två ståndare och fodret har fem raka och spetsiga fodertänder. Blomkronan är tvåläppig med fyra nästan likstora flikar, underläppen har ofta små röda prickar.
Strandklo är lätt att känna igen på sina speciella blad och kransställda små vita blommor med likstora flikar, den kan knappast förväxlas med andra arter.

Strandklo Utbredning. Strandklo är vanlig från Skåne till Uppland, men förekommer också mer sparsamt längre norrut. Den växer på våt mark, vid kärr, diken och stränder. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Strandklo, vinterståndare Användning. Nyman (1867) uppger att strandklo lämnar en varaktig svart färg på både ylle, linne och silke om man kokar den med järnvitriol.

Etymologi. Artnamnet europaeus betyder europeisk och är en latinisering av Europa.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Lycopus

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lycop/lycoeur.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg