Leonurus L.

Hjärtstillor

Beskrivning. Fleråriga, vanligen ganska högväxta örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig, kantig, hårig. Blad skaftade, djupt flikiga, de övre smala och treflikiga, de nedre handlikt tre- till sjuflikiga. Blommor i täta kransar i axlik ställning. Foder femnervigt, med fem nästan likstora, uddspetsiga flikar, de två nedre flikarna vanligen tillbakaböjda. Krona tvåläppig, ljusröd, överläpp hårig, underläpp treflikig, rödprickig. Ståndare fyra, kortare än överläppen. Delfrukter med hårig överdel.
Kromosomtal: 2n=18.

Etymologi. Släktnamnet Leonurus kommer av grekiskans leon (lejon) och oura (svans).

Släktet har tre arter varav en, hjärtstilla (L. cardiaca), förekommer i Sverige. Tillfälligt kan också stortandad hjärstilla (L. marrubiastrum) påträffas.

Familj: Lamiaceae

Art:
hjärtstilla (L. cardiaca)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/leonu/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg