Lavandula L.

Lavendlar

Beskrivning. Fleråriga, aromatiskt doftande, grågröna halvbuskar. Årsskott örtartade, fyrkantiga. Blad filthåriga, smalt lansettlika med inrullad kant. Blommor i kransar i axlika, toppställda, långskaftade blomsamlingar. Foder femflikigt med nästan likstora flikar, övre flikar med litet bihang. Krona blåviolett, tvåläppig, överläpp kort, grunt kluven, underläpp treflikig. Ståndare fyra, ej utskjutande.
Kromosomtal: 2n=54.

Etymologi. Släktnamnet Lavandula kommer av latinets lavare (tvätta), lavandum (till att tvätta). Namnet är medeltida och syftar på att den användes i badet.

Släktet har 30 arter. Bara den odlade och förvildade arten lavendel (L. angustifolia) förekommer i Sverige.
Flera olika arter och hybrider odlas, främst i Sydeuropa, för att framställa olja till kosmetikaindustrin. Vanligast i odling är den fertila hybriden lavandin (L. x intermedia), som är en korsning mellan arterna L. angustifolia och L. latifolia. Enligt Mabberley (1997) produceras omkring 1000 ton lavendelolja per år av kommersiella odlare.

Familj: Lamiaceae

Art:
lavendel (L. angustifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna växt användes dels såsom medicin, dels på grund af sin vällukt af romarna vid tillredningen af deras bad och erhöll därför namnet Lavandula (af lavare=tvätta, bada). Af Lavandula har sedan uppstått Lauendel, Lavendel, som förekommer i alla germanska språk."

Ur Svenska växtnamn av A. Lyttkens (1904-1915)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lavan/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg