Lavendel

Lavandula angustifolia Mill.

Vetenskapliga synonym: L. officinalis Chaix, L. spica L., L. vera DC.
Svenska synonym: äkta lavendel

Lavendel Tähkälaventeli English Lavender, Common Lavender Lavendel

Lavendel Beskrivning. Lavendel är en flerårig, aromatiskt doftande, grågrön halvbuske som blir omkring fem decimeter hög. Bladen är filthåriga och lansettlika med inrullad bladkant. Lavendel blommar i juli-augusti med blåvioletta blommor som sitter i kransar i axlika, toppställda, långskaftade blomsamlingar. Kronan är tvåläppig, med en kort överläpp och en treflikig, kort underläpp.
Lavendel kan inte förväxlas med andra arter.

Utbredning. Lavendel är en odlad art som ibland kan påträffas förvildad i Sydsverige. Arten hör hemma i Medelhavsområdet, i Sverige är den härdig upp till södra Norrland. Första fynduppgift som förvildad är från Malmö, Skåne och publicerades 1933 (Hylander 1971). Arten finns dock omnämnd redan under medeltiden.

Lavendel

Användning. Lavendel odlas som prydnadsväxt i trädgårdar och parker, framförallt används den som kantväxt. Blomskotten kan skördas och användas till lavendelpåsar och potpurrier. Lavendel brukar räknas till kryddväxterna och man lär kunna använda den till örtte, i Sydeuropa används bladen för att krydda kött. Den har också utnyttjats som läkeväxt och anses vara lugnande och kramplindrande. I Medelhavsområdet odlas lavendrar (Lavandula) i stor skala för kosmetikaindustrin.

Etymologi. Artnamnet angustifolia betyder smalbladig och kommer av latinets angustus (smal) och folium (blad).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Lavandula

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Lawändel. w. i söd. Eur. är resolwerande och nerfstärkande, i lamheter utwärtes nyttig: i synnerhet at gnida med spirit...
...I trädgårdar triwes Lawendel wäl, då den wintertid täckes med granris."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lavan/lavaang.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg