Lamium L.

Plistrar

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälk uppstigande till upprätt, fyrkantig. Blad skaftade eller oskaftade, bladskiva äggrund till njurlik, spetsig eller trubbig, med sågad kant. Blommor i kransar i bladvecken. Foder med fem, korta eller långa flikar. Krona tvåläppig, vit eller röd, överläpp välvd, hårig utvändigt, underläpp med rundat tvådelad (orrstjärtslik) mittflik och två små spetsiga sidoflikar. Ståndare fyra varav två längre, ståndarkanppar håriga. Delfrukter med köttigt bihang.
Kromosomtal: 2n=18 (mjukplister, rödplister, vitplister), 2n=36 (flikplister, mellanplister).

Övrigt. Alla arterna förekommer i kulturmiljöer, som ogräs i åkrar, kring hus och gårdar eller i kulturpåverkad ängsmark.

Etymologi. Släktnamnet Lamium användes, enligt Lid (1994), redan av Plinius som namn på vitplister (L. album).

Släktet har, tillsammans med det närstående släktet gulplistrar (Lamiastrum), omkring 40 arter som förekommer i Europa, Nordafrika och Asien. I Sverige finns fem arter, bara arten vitplister (L. album) är vitblommig, alla de andra har röda blommor. Några arter ur släktet odlas som prydnadsväxter, till exempel rosenplister (L. maculatum).
Arten gulplister (Lamiastrum galobdolon), som ibland förs till släktet plistrar, placeras numera i ett eget släkte, gulplistrar (Lamiastrum).

Familj: Lamiaceae

Arter:
flikplister (L. hybridum)
mellanplister (L. confertum)
mjukplister (L. amplexicaule)
rödplister (L. purpureum)
vitplister (L. album)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lamiu/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg