Mellanplister

Lamium confertum Fr.

Vetenskapliga synonym: L. intermedium Fr., L. moluccellifolium auct.

Vrangtvitann Nyrebladet Tvetann Välipeippi Garðatvítönn Northern Dead-nettle

Mellanplister Beskrivning. Mellanplister är en ettårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt, grenig och har motsatta blad. Bladskivan är brett äggformad till njurformad och har tandad kant med ganska breda tänder, de nedre bladen är skaftade och de övre är oskaftade och halvt stjälkomfattande. Mellanplister blommar från maj till september med små purpurröda blommor som sitter i kransar i bladvecken. Blomman är tvåläppig och har en kronpip som är ungefär lika lång som fodret. Fodret har tilltryckt behåring och foderflikarna är långa och smala, längre än fodertuben, och i frukt utspärrade. Delfrukterna har ett köttigt bihang.
Mellanplister liknar mest mjukplister (L. amplexicaule), men den senare har blommor med lång kronpip, samt foder med utspärrad behåring och korta, i frukt upprätta, foderflikar. Arterna flikplister (L. hybridum) och rödplister (L. purpureum) skiljs genom att de har skaftade övre blad.

Mellanplister Utbredning. Mellanplister förekommer från Skåne till Härjedalen, men är inte så vanlig. Arten växer på kulturpåverkad mark, vanligen som ogräs i åkrar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1819 (Nordstedt 1920).

Mellanplister Etymologi. Artnamnet confertum betyder sammanpressad, vilket kan syfta på att de övre bladen sitter tätt. Det svenska namnet mellanplister, enligt Nyman (1867), av att blommorna liknar rödplisterns (L. purpureum), men att den annars liknar mjukplister (L. amplexicaule). Det förut använda namnet Lamium moluccellifolium har använts både på denna art och på flikplister (L. hybridum).

Familj: Lamiaceae
Släkte: Lamium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lamiu/lamicon.html
Senaste uppdatering: 27 maj 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg