Mjukplister

Lamium amplexicaule L.

Mjuktvitann Liden Tvetann Sepiväpeippi Mjúkatvítönn Henbit Dead-nettle Stengelumfassende Taubnessel

Mjukplister Beskrivning. Mjukplister är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är uppstigande till upprätt, tunn och grenig med motsatta tandade blad. De nedre bladen är äggrunda och skaftade, medan de övre är oskaftade, njurformade och halvt stjälkomfattande. Mjukplister blommar från maj till oktober med små purpurröda blommor som sitter i kransar i bladvecken. Blommorna är tvåläppiga och har en lång kronpip som är flera gånger längre än fodret, ofta påträffas dock exemplar med små runda, helt slutna blommor (kleistogama) som är självbefruktande. Mjukplister Fodret har mer eller mindre utspärrad behåring, foderflikarna är korta och triangulära, kortare än fodertuben, och i frukt upprätta. Delfrukterna har ett köttigt bihang.
Mjukplister liknar mellanplister (L. confertum), men den senare har blommor med kort kronpip, samt foder med tilltryckt behåring och långa utspärrade foderflikar. Arterna flikplister (L. hybridum) och rödplister (L. purpureum) skiljs genom skaftade övre blad.

Mjukplister Utbredning. Mjukplister förekommer från Skåne till Norrbotten, men är vanlig bara upp till Gästrikland. Arten är bunden till kulturmiljöer och växer mest som ogräs i åkrar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Mjukplister Etymologi. Artnamnet amplexicaule kommer av latinets amplectens (omfatta) och caulis (stam), namnet betyder stjälkomfattande och syftar på de övre bladen.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Lamium

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Växer på åkrar, gärden o. a. odlad torr mark, ett allmänt ogräs, till Norrland och Lappland. - Blommar hela sommaren (också om våren), men har vanligen (särdeles i skugga) mycket små, knappt utvecklade (ständigt slutna) blomkronor."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lamiu/lamiamp.html
Senaste uppdatering: 27 maj 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg