Vitplister

Lamium album L.

Dauvnesle Døvnælde Valkopeippi Ljósatvítönn White Dead-nettle Weiße Taubnessel

Vitplister

Beskrivning. Vitplister är en flerårig ört som kan bli upp till en halv meter hög och ofta växer i stora bestånd. Stjälken är upprätt, fyrkantig och styvhårig med motsatta blad. Bladen är skaftade och har en spetsigt äggrund bladskiva med grovt tandad kant. Vitplister blommar från maj till september med vita blommor som sitter samlade i kransar i bladvecken. Kronan är tvåläppig, vit med gulgröna fläckar, och överläppen är hårig på utsidan. Delfrukterna har ett köttigt bihang.
Vitplister Vitplister är den enda vitblommiga arten i släktet plistrar (Lamium), de andra arterna har röda blommor. När den inte blommar påminner den om en brännässla (Urtica dioica) i utseende, men vitplister saknar brännhår.

Blad av Vitplister

Utbredning. Vitplister är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp i Norrbotten. Den växer mest i kulturpåverkade miljöer, i ängar och kring hus och gårdar. Första fynduppgift publicerades i Bromelius Chloris Gothica 1694, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet album betyder vit och syftar på blomfärgen. Vitplisterns likhet med en nässla återkommer i flera av de utländska namnen.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Lamium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hvitplistern uppträder vanligen i stora massor, isynnerhet utmed vägar och väggar, liksom nässlan, hvars blad den tyckes lånat, men hvars brännhår den saknar."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lamiu/lamialb.html
Senaste uppdatering: 27 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg