Lamiastrum Heist. ex Fabr.

Gulplistrar

Beskrivning. Fleråriga örter med krypande, rotslående, bladiga utlöpare och uppstigande blomskott. Blad vintergröna, ganska långskaftade, äggrunda med grovt tandad kant, översida mörkgrön, vanligen med oregelbundna silvervita fläckar, undersida ofta rödviolett. Blommor i kransar. Foder femflikigt. Krona gul, tvåläppig, överläpp hårig på utsidan, underläpp med stor hel mittflik och två stora sidoflikar. Ståndare fyra, ej utskjutande, ståndarknappar kala. Delfrukter med oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Det närstående släktet plistrar (Lamium) skiljs genom vita eller rosa blommor, håriga ståndare, samt underläpp med små sidoflikar.

Etymologi. Släktnamnet Lamiastrum kommer av Lamium som är det vetenskapliga namnet på släktet plistrar.

Släktet har endast en art, gulplister (L. galeobdolon), som också förekommer i Sverige.

Familj: Lamiaceae

Art:
gulplister (L. galeobdolon)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/lamia/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg