Hyssopus L.

Isopar

Beskrivning. Fleråriga halvbuskar med aromatisk doft. Stjälkar uppstigande till upprätta. Blad lansettlika, helbräddade. Blommor i fåblommiga kransar i ensidig axlik ställning. Foder 15-nervigt nerver, med fem likstora flikar. Krona mörkt blåviolett, tvåläppig, överläpp kort och platt, grunt kluven, underläpp treflikig med urnupen mittflik. Ståndare fyra, utskjutande.
Kromosomtal: 2n=12.

Etymologi. Släktnamnet Hyssopus användes som ett namn på isop redan av Hippokrates, 400 f. Kr. (Lid 1985).

Släktet har fem arter, i Sverige förekommer bara den odlade och förvildade arten isop (H. officinalis).

Familj: Lamiaceae

Art:
isop (H. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/hysso/welcome.html
Senaste uppdatering: 27 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg