Isop

Hyssopus officinalis L.

Isop Isop Iisoppi Hyssop Ysop

Isop Beskrivning. Isop är en flerårig halvbuske med aromatisk doft. Den blir upp till halvmeterhög och är tätt förgrenad. Bladen är lansettlika och helbräddade. Isop blommar från juli till september. Blommorna är små, vanligen mörkt blåvioletta, men kan ibland vara vita eller rosa, de sitter i fåblommiga kransar samlade i en ensidig axlik ställning. Blomman är tvåläppig med kort och platt överläpp och treflikig underläpp, ståndarna är utskjutande.
Isop kan knappast förväxlas med andra arter.

Vinterståndare av isop Utbredning. Isop är en ursprungligen odlad art som ibland förekommer som förvildad, den är härdig ända upp längs Norrlandskusten. Arten hör ursprungligen hemma i Sydeuropa men började odlas i klosterträdgårdar i Mellaneuropa redan under 900-talet. Första fynduppgift som förvildad är från domkyrkogården i Linköping, Östergötland och publicerades år 1765 (Hylander 1971). Arten finns dock omnämnd redan under medeltiden.

Isop Användning. Isop är en gammal krydd- och medicinalväxt, som används främst till grönsaksrätter och sallader. Förr ansågs den vara stärkande i 'bröstsjukdomar'. Isop är också ofta odlad som kantväxt i rabatter då den blommar länge och tål hård klippning.

Etymologi. Artnamnet officinalis kommer av latinets officina (verkstad, apotek) och syftar på artens användning som läkeväxt.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Hyssopus

Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/hysso/hyssoff.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2010
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg