Glechoma L.

Jordrevor

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk nedliggande, rotslående, med uppstigande blombärande grenar. Blad långskaftade, njurformade med naggsågad kant. Blommor i fåblommiga kransar i bladvecken, tvåkönade eller ibland enkönade. Foder med fem likstora flikar. Krona blå eller sällan rödviolett eller vit, tvåläppig, kronpip rak, överläpp platt, kluven, underläpp treflikig med stor, grunt kluven mittflik. Ståndare fyra, kortare än överläppen. Frukt av fyra små delfrukter.
Kromosomtal: 2n=18, 36.

Etymologi. Släktnamnet Glechoma kommer av grekiskans glechon som var namn på en kransblommig växt (Lamiaceae) hos Homeros, 800 f. Kr.

Släktet har ett tiotal arter, bara arten jordreva (G. hederacea) förekommer i Sverige. Tillfälligt har också arten stor jordreva (G. hirsuta) påträffats.

Familj: Lamiaceae

Art:
jordreva (G. hederacea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/glech/welcome.html
Senaste uppdatering: 24 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg