Bestämningsnyckel

Galeopsis L. - Dån

1. Stjälk mjukhårig, stjälkens ledknutar ej uppsvällda.
---2
1. Stjälk styvhårig, stjälkens ledknutar uppsvällda.
---3

2. Stjälk med bara vanliga hår, körtelhår saknas. Blad smalt lansettlika, med helbräddad eller otydligt och glest tandad kant.
---kalkdån (G. angustifolia)
2. Stjälk med både vanliga hår och körtelhår. Blad bredare, med grovt tandad kant.
---mjukdån (G. ladanum)

3. Krona gul, underläppens mittflik lila. Kronpip dubbelt så lång som fodret.
---hampdån (G. speciosa)
3. Krona rödaktig eller vit, sällan gulaktig. Kronpip ungefär lika lång som eller något längre än fodret.
---4

4. Mittfliken på kronans underläpp fyrkantig, platt, med tvär eller rundad kant.
---pipdån (G. tetrahit)
4. Mittfliken på kronans underläpp långsmal, konvex, urnupen.
---toppdån (G. bifida)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/galeo/nyckel.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg