Mjukdån

Galeopsis ladanum L.

Dundå Sand-Hanekro Pehmytpillike Dúnhjálmgras Broad-leaved Hemp-nettle Breitblättriger Hohlzahn

Mjukdån Beskrivning. Mjukdån är en ettårig ört som kan bli upp till fyra decimeter hög. Stjälken är upprätt, enkel eller grenig, och har tilltryckt behåring av både mjuka hår och körtelhår. Stjälkens leder är inte förtjockade. Bladen sitter motsatta och är spetsigt ovala med grovt tandad kant. Mjukdån blommar i juli-augusti, blommorna är läppformiga, rödvioletta med ljusare fläckar och sitter samlade i kransar i bladvecken. Fodret är grönt och har utstående behåring.
Mjukdån Mjukdån liknar kalkdån (G. angustifolia), men den senare saknar körtelhår och har smalare blad som är glest och otydligt tandade. Övriga arter i släktet har styv utspärrad behåring och ansvällda noder på stjälken.

Mjukdån Utbredning. Mjukdån förekommer sällsynt, ofta tillfälligt, i södra Sverige upp till Uppland. Den växer vanligen som ogräs på odlad mark eller på ruderatmark. Första fynduppgift publicerades 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet ladanum kommer av grekiskans ladanon som hos Herodotos var ett namn på ett hartsämne från en växt.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Galeopsis

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/galeo/galelad.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg