Toppdån

Galeopsis bifida Boenn.

Vetenskapliga synonym: G. tetrahit L. ssp. bifida (Boenn.) Nyman

Vrangdå Skov-Hanekro Peltopillike Bifid Hemp-Nettle Zweispaltiger Hohlzahn

Toppdån Beskrivning. Toppdån är en oftast utspärrat grenig ört med motsatta, grovtandade blad och tvåläppiga blommor. Stjälken kan bli upp till sex decimeter hög och är fyrkantig, uppsvälld under lederna och styvt hårig. Toppdån blommar från juli till september. Den tvåläppiga blomkronan har en kronpip som är lika lång som fodret. Toppdån Blommorna är rödaktiga, vita eller kan ibland vara gulaktiga och kan då påminna om blommorna hos hampdån (G. speciosa), men de senare har alltid en lång kronpip. Mittfliken på blommans underläpp är långsmal, konvex, urnupen, och de mörkare röda mönstren sträcker sig oftast ända ner till kanten.
Toppdån Toppdån kan förväxlas med pipdån (G. tetrahit) och de båda arterna kan också korsa sig, den senare skiljs genom att underläppens mittflik är platt, fyrkantig, med tvär eller rundad kant och de mörkröda mönstringarna slutar högt upp, blommorna är också ofta något större hos pipdån än hos toppdån.

Toppdån Utbredning. Toppdån är vanlig i nästan hela landet, i fjälltrakterna och Norrbotten förekommer den mer sparsamt. Den är ett ogräs som växer på alla typer av kulturpåverkad mark men även på havsstränder.

Etymologi. Artnamnet bifida kommer av latinets bi- (två) och findere (klyva), namnet betyder tvåflikig.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Galeopsis

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/galeo/galebif.html
Senaste uppdatering: 3 november 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg