Elsholtzia Willd.

Kammyntor

Beskrivning. Ettåriga, aromatiska örter. Stjälk upprätt, grenig. Blad långt skaftade, avlånga, spetsiga, med naggad till sågad kant. Blommor i kransar i axlik, ensidig ställning. Blommornas stödblad äggrunda, spetsiga, gröna till rödvioletta, med hårig kant. Foder femflikigt. Krona rödviolett, otydligt tvåläppig, med fyra nästan likstora flikar. Ståndare fyra, utskjutande. Delfrukter små, nästan släta.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktet Elsholtzia är uppkallat efter den tyske botanisten Johann Siegesmund Elsholz (1623-1688).

Släktet har omkring 35 arter. Bara arten kammynta (E. ciliata) förekommer i Sverige.

Familj: Lamiaceae

Art:
kammynta (E. ciliata)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/elsho/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg