Dracocephalum L.

Drakblommor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar vanligen enkla, uppstigande till upprätta, kala eller dunhåriga. Blad linjära eller avlångt äggrunda, kala, helbräddade, nedre blad ibland sågtandade. Blommor i kort axlik samling. Foder tvåläppigt, 15- till 20-nervigt, överläpp med stor mittflik. Blomkrona tvåläppig, vanligen blå, sällan vit eller rosa, överläpp hjälmlik, underläpp treflikig med stor mittflik. Ståndare fyra. Delfrukter glänsande mörkbruna.
Kromosomtal: 2n=14 (drakblomma), 2n=c. 14, 20 (rysk drakblomma).

Etymologi. Släktnamnet Dracocephalum kommer av grekiskans drakon (drake) och kefale (huvud).

Släktet har omkring 45 arter varav två, drakblomma (D. ruyschiana) och rysk drakblomma (D. thymiflorum), förekommer i Sverige. Ytterligare ett par arter kan förekomma tillfälligt, bland annat turkisk drakblomma (D. moldavica) och amerikansk drakblomma (D. parviflorum).

Familj: Lamiaceae

Arter:
drakblomma (D. ruyschiana)
rysk drakblomma (D. thymiflorum)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/draco/welcome.html
Senaste uppdatering: 10 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg