Bestämningsnyckel

Dracocephalum L. - Drakblommor

1. Flerårig. Blad linjära, med helbräddad, vanligen nedvikt kant. Krona lång, mörkblå.
---drakblomma (D. ruyschiana)
1. Ettårig. Blad avlångt äggrunda, nedre blad sågtandade. Krona kort, ljusblå.
---rysk drakblomma (D. thymiflorum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/draco/nyckel.html
Senaste uppdatering: 9 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg