Rysk drakblomma

Dracocephalum thymiflorum L.

Vetenskapliga synonym: D. triflorum L.
Svenska synonym: draktimjan

Russemynte, Russedrakehovud Russisk Dragehoved Ketoampiaisyrtti

Beskrivning. Rysk drakblomma är en ettårig ört som kan bli upp till tre decimeter hög. Stjälken är upprätt, fint hårig och har motsatta blad. Bladen är ganska små, en till tre centimeter långa, och har sågtandad kant. De övre bladen är avlånga och de nedre äggrunda till hjärtlika och skaftade. Rysk drakblomma blommar från maj till juli med ganska små, ljusblå till blå blommor som sitter samlade i en lång axlik ställning. Blommans foder är tvåläppigt med olikstora flikar. Kronan är tvåläppig, omkring en centimeter lång, och har en hjälmlik överläpp och en treflikad underläpp med stor mittflik. Delfrukterna är omkring två millimeter långa.
Den enda inhemska arten i släktet, drakblomma (D. ruyschiana), är flerårig och har större blommor och blad.

Utbredning. Rysk drakblomma förekommer sällsynt, ofta tillfälligt, på kulturpåverkad mark i södra och mellersta Sverige. Arten hör ursprungligen hemma i östra Europa och västra Asien. Första fynduppgift är från Uppsala och publicerades 1779 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet thymiflorum kommer av Thymus, som är det vetenskapliga namnet på släktet timjan, och latinets flos (blomma). Namnet betyder 'med timjanlika blommor'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Dracocephalum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/draco/dracthy.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg