Ballota L.

Bosyskor

Beskrivning. Fleråriga, mjukludna örter. Stjälk upprätt, grenig, fyrkantig. Blad motsatta, skaftade, bladskiva rynkig, spetsigt äggrund med grovtandad kant. Blommor i täta, mångblommiga kransar i bladvecken. Foder med fem likstora flikar, tionervigt. Krona tvåläppig, rosaröd med vita mönstringar eller sällan vit, överläpp hårig på utsidan, underläpp treflikad. Ståndare fyra, ej utskjutande. Delfrukter omvänt äggrunda.
Kromosomtal: 2n=20, 22.

Etymologi. Släktnamnet Ballota kommer av grekiskans ballote som var ett växtnamn redan hos Dioskorides, år 70.

Släktet har 35 arter. Bara arten bosyska (B. nigra) förekommer i Sverige.

Familj: Lamiaceae

Art:
bosyska (B. nigra)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ballo/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg