Ajuga L.

Sugor

Beskrivning. Två- eller fleråriga, lågväxta örter, med eller utan utlöpare. Stjälk upprätt. Blad omvänt äggrunda med killik bas, helbräddade eller tandade. Nedre blad i rosett, skaftade eller oskaftade. Blommor i få- till mångblommiga kransar i vecket av stora stödblad. Foder med fem liklånga foderflikar. Krona blå eller blåviolett, sällan vit, tvåläppig, överläpp mycket liten, urnupen, underläpp treflikig med kluven mittflik. Ståndare fyra, oliklånga, håriga eller kala. Delfrukter med oljerikt bihang.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Ajuga användes redan av Scribonius Largus, år 40, som ett växtnamn (Lid 1985).

Släktet har 50 arter, varav tre förekommer i Sverige. Vanligast är arten blåsuga (A. pyramidalis). Tillfälligt har också arten gulsuga (A. chamaepitys) påträffats.

Familj: Lamiaceae

Arter:
blåsuga (A. pyramidalis)
kritsuga (A. genevensis)
revsuga (A. reptans)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ajuga/welcome.html
Senaste uppdatering: 21 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg