Bestämningsnyckel

Ajuga L. - Sugor

1. Blommornas övre stödblad längre än blommorna. Växt med pyramidformigt utseende.
---blåsuga (A. pyramidalis)
1. Blommornas övre stödblad kortare än blommorna. Växt ej med pyramidformigt utseende.
---2

2. Med rotslående utlöpare. Stjälk tvåsidigt hårig upptill.
---revsuga (A. reptans)
2. Utan rotslående utlöpare. Stjälk vitullig upptill.
---kritsuga (A. genevensis)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ajuga/nyckel.html
Senaste uppdatering: 2 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg