Revsuga

Ajuga reptans L.

Krypjonsokkoll Krybende Læbeløs Rönsyakankaali Bugle Kriechender Günsel

Revsuga Beskrivning. Revsuga är en flerårig ört med kort jordstam och långa, rotslående utlöpare. Stjälken är upprätt, upp till tre decimeter hög, och tvåsidigt hårig. Bladen är omvänt äggrunda med hel eller svagt bukttandad kant, rosettbladen är långt skaftade. Revsuga blommar i maj-juni. Blommorna sitter i kransar i toppen av stjälken, de nedre blomkransarna är åtskilda medan de övre sitter tätt tillsammans. Blommornas övre stödblad är kortare än blommorna. Blomkronan är mörkt blåviolett och tvåläppig med en mycket liten överläpp. Ståndarna är håriga.
Revsuga är den enda av arterna i släktet sugor (Ajuga) som har rotslående utlöpare från stjälkbasen. De tre arterna kan korsa sig om de växer tillsammans, vanligast av hybriderna är hybridsuga som är en korsning mellan revsuga och blåsuga (A. pyramidalis).

Revsuga

Utbredning. Revsuga förekommer sällsynt i Skåne och Blekinge, men då den odlas kan den också påträffas förvildad i flera andra landskap. Den växer på skuggig, fuktig mark i lövskog. Första fynduppgift är från Fågelsång, Skåne, fyndet publicerades 1828 (Nordstedt 1920).

Användning. Revsuga odlas ibland som marktäckare i trädgårdar, bland annat formen atropurpurea som har mörkt rödbruna blad.

Etymologi. Artnamnet reptans kommer av latinets reptare (krypa) och syftar på att arten har utlöpare.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Ajuga

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ajuga/ajugrep.html
Senaste uppdatering: 14 september 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg