Blåsuga

Ajuga pyramidalis L.

Svenska synonym: käringruka, pyramidsuga

Jonsokkoll Pyramide-Læbeløs Kartioakankaali Lyngbúi Pyramidal Bugle Pyramiden-Günsel

Blåsuga Beskrivning. Blåsuga är en två- eller flerårig ört med särpräglad pyramidformad byggnad. Stjälken är upprätt, upp till drygt två decimeter hög, och hårig runt om. Bladen är omvänt äggrunda med hel kant och killik bas, de nedre är oskaftade och sitter samlade i en rosett. Blåsuga blommar i maj-juni. Blommorna sitter dolda bland de stora ofta blåaktiga stödbladen, som även upptill är betydligt längre än blommorna. Kronan är blåviolett, eller sällan vit, tvåläppig och ståndarna är kala.
Blåsuga Blåsuga är lätt att känna igen på den pyramidformiga uppbyggnaden med de stora färgade stödbladen. De båda andra arterna i släktet sugor (Ajuga) har betydligt mindre stödblad, där de övre alltid är kortare än blommorna. Alla de tre arterna i släktet kan bilda hybrider, vanligast är hybridsuga som är en korsning mellan blåsuga och revsuga (A. reptans).

Blåsuga Utbredning. Blåsuga är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige, men den förekommer även sällsynt i de norra delarna av landet. Den växer på öppen mark, i hagar och backar. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet pyramidalis kommer av latinets pyramis (pyramid) och betyder pyramidlik, vilket syftar på växtens utseende.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Ajuga

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Örten är liten, högst ett qvarter lång, växer upprätt och har mörkblått utseende...
...Bladen sitta midtemot hvarannan och i kors samt det ena öfver det andra så att de utgöra en 4-kant då växten ses uppifrån och nedåt; och som de nedersta bladen äro störst och de öfra blifva småningom mindre, måste af 4-kantiga formen tillika bildas en pyramid."

C. Quensel i Svensk Botanik IV av J. W. Palmstruch (1805)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ajuga/ajugpyr.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg