Kritsuga

Ajuga genevensis L.

Storjonsokkoll Fjeld-Læbeløs Hammasakankaali Genfer Günsel

Kritsuga Beskrivning. Kritsuga är en flerårig ört med krypande jordstam. Stjälken är upprätt, upp till tre decimeter hög, och vitullig. Bladen är omvänt äggrunda och grovt tandade med killik bas, rosettbladen vissnar bort tidigt. Kritsuga blommar i juni-juli. Blommorna är blå och har övre stödblad som är något kortare än blommorna. Ståndarna är vanligen håriga och långt utskjutande.
Kritsuga Kritsuga påminner om revsuga (A. reptans), men den senare har rotslående utlöpare som utgår från stjälkbasen samt tvåsidigt hårig stjälk. Hybrider mellan alla de tre arterna av sugor (Ajuga) kan förekomma.

Kritsuga Utbredning. Kritsuga upptäcktes först i västra Skåne men där försvann den redan under slutet av 1940-talet. Idag förekommer arten mycket sällsynt som naturaliserad på en plats i östra Skåne, men har också påträffats tillfälligt på andra platser. Kritsuga har sin huvudutbredning i Centraleuropa. Första fynduppgift är från Limhamn, Skåne och publicerades år 1819 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet genevensis är en latinisering av Genève och betyder 'från Genève'.

Familj: Lamiaceae
Släkte: Ajuga

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/lamia/ajuga/ajuggen.html
Senaste uppdatering: 23 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg