Juglandaceae

Valnötsväxter

Beskrivning. Storväxta, lövfällande träd. Bark gråaktig, slät eller skrovlig. Vinterknoppar oskaftade eller skaftade, med eller utan knoppfjäll. Blad stora, parbladiga med uddblad, ibland aromatiska. Småblad med hel eller sågtandad kant. Blommor i hängen. Han- och honblommor på samma träd men i skilda blomställningar (monoik). Hanhängen hängande, mångblommiga, på fjolårskvistar. Hanblommor med oansenligt hylle, ståndare tre till många. Honblommor i korta fåblommiga klasar eller mångblommiga hängande klasar från årsskotten. Stift två. Fruktämne undersittande. Frukt en stenfrukt eller en vingad nöt.

Familjen har åtta släkten och nästan 60 arter men inga är inhemska i Sverige. Två odlade arter, valnöt (Juglans regia) och kaukasisk vingnöt (Pterocarya pterocarpa), kan ibland påträffas förvildade.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Juglans - valnötter
Pterocarya - vingnötter

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg