Pterocarya Kunth

Vingnötter

Beskrivning. Storväxta, lövfällande träd, ofta rotskottsbildande. Bark gråaktig, skrovlig. Vinterknoppar skaftade, utan knoppfjäll. Blad stora, parbladiga med uddblad, ej aromatiska. Småblad med sågtandad kant. Han- och honblommor i hängen, på samma träd men i skilda blomställningar (monoik). Hanhängen mångblommiga, på fjolårskvistar. Hanblommor med oansenligt hylle, ståndare tre till många. Honblommor i mångblommiga klasar från årsskotten, stift två. Frukt en vingad nöt.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Pterocarya betyder vingnöt och kommer av grekiskans pteron (vinge) och karyon (nöt).

Släktet har sex arter, men ingen är inhemsk i Sverige. Bara arten kaukasisk vingnöt (P. pterocarpa) odlas i vårt land och kan någon gång förvildas.

Familj: Juglandaceae

Art:
kaukasisk vingnöt (P. pterocarpa)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/ptero/welcome.html
Senaste uppdatering: 8 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg