Kaukasisk vingnöt

Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk.

Vetenskapliga synonym: P. fraxinifolia (Poir.) Spach

Caucasian Wingnut

Blad Beskrivning. Kaukasisk vingnöt är ett storvuxet, lövfällande träd med vid krona. Barken är grå och grovt fårad. Vinterknopparna är skaftade och saknar knoppfjäll. Bladen är mycket stora, parbladiga med uddblad, och har tolv till femton par småblad som är sågade i kanten. Uddbladet är ungefär lika stort som de övriga Hanhängen småbladen. Bladen saknar körtelprickar och är inte aromatiska. Arten blommar i april-maj. Hanhängena är drygt en decimeter långa och honhängena omkring femton centimeter långa, men de senare sträcker sig betydligt vid fruktmognaden. Frukten är en omkring två centimeter bred nöt med rundade öronlika vingar.
Hanblommor Kaukasisk vingnöt känns lätt igen på de stora mångpariga bladen och på de i frukt långsträckta honhängena med sina talrika vingade frukter.

Honblommor

Utbredning. Kaukasisk vingnöt hör hemma i Kaukasus och norra Iran men odlas ibland i parker och andra offentliga miljöer. I sällsynta fall kan arten förvildas i Sydsverige.

Frukt

Etymologi. Artnamnet pterocarpa betyder 'med vingade frukter' och kommer av grekiskans pteros (vinge) och karpos (frukt).

Familj: Juglandaceae
Släkte: Pterocarya

Träd
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/ptero/pterpte.html
Senaste uppdatering: 4 augusti 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg