Bestämningsnyckel

Juglandaceae - Valnötsväxter

1. Blad körtelprickiga, aromatiska, småblad med helbräddad kant. Vinterknoppar oskaftade, med knoppfjäll. Frukt en stenfrukt med grönt, segt, beskt fruktkött.
---valnötter (Juglans) - 1 art: valnöt (J. regia)
1. Blad ej aromatiska, småblad med sågtandad kant. Vinterknoppar skaftade, utan knoppfjäll. Frukt en vingad nöt.
---vingnötter (Pterocarya) - 1 art: kaukasisk vingnöt (P. pterocarpa)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/nyckel.html
Senaste uppdatering: 12 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg