Juglans L.

Valnötter

Beskrivning. Storväxta, lövfällande träd. Bark grov, slät eller skrovligt fårad. Vinterknoppar oskaftade, med knoppfjäll. Blad strödda, stora, parbladiga med uddblad, körtelprickiga, aromatiska. Småblad med hel kant. Han- och honblommor i skilda blomställningar på samma träd (monoik). Hanhängen mångblommiga, på fjolårskvistar. Hanblommor med oansenligt hylle, ståndare tre till många. Honblommor ensamma eller få tillsammans i spetsen av årsskotten, stift två. Frukt en stenfrukt med grönt, segt, beskt fruktkött. Sten stor, med oregelbundet fårad yta.
Kromosomtal: 2n=32.

Etymologi. Släktnamnet Juglans kommer av fornlatinets Jovis glans vilket betyder Jupiters nöt.

Släktet har 21 arter. I Sverige kan flera arter förekomma i odling, bland annat svart valnöt (J. nigra) och mandschurisk valnöt (J. mandschurica), men endast arten valnöt (J. regia) har påträffats tillfälligt förvildad.

Familj: Juglandaceae

Art:
valnöt (J. regia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/jugla/welcome.html
Senaste uppdatering: 1 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg