Valnöt

Juglans regia L.

Svenska synonym: valnötsträd, äkta valnöt

Almindelig Valnød Walnut Echte Walnuß

Valnöt Beskrivning. Valnöt är ett stort lövfällande träd med vid krona och slät eller fårad bark. Vinterknopparna är oskaftade och har mörka knoppfjäll. Bladen är stora, något läderartade, körtelprickiga samt aromatiskt doftande om de krossas. De är parbladiga med tre till nio par småblad, uddbladet är större än de övriga. Småbladen är rundade och har helbräddad kant. Arten blommar i maj-juni. Hanhängena är upp till femton centimeter långa, mångblommiga, med hanblommor som har ett förblad och oansenligt hylle. Honblommorna sitter två till fem tillsammans i glesa klasar. Frukten är en fyra till fem centimeter lång, äggformad stenfrukt med segt grönt fruktkött och en stor oregelbundet rynkigt fårad sten ('valnöten'). Fröet är stort och välsmakande.
Valnöt känns igen på de stora parbladiga bladen med rundade, helbräddade småblad.

Utbredning. Valnöt är en odlad art som ibland förvildas, till exempel i Skåne och på Gotland. Den hör hemma på Balkan och i Mindre Asien. Första fynduppgift som förvildad är eventuellt en uppgift från Blekinge som publicerades 1941 (Hylander 1971).

Användning. Valnöt odlas som prydnadsträd i Sverige men är härdig bara i Sydsverige. Arten är ekonomiskt viktig och odlas i Sydeuropa för sina välsmakande frukter, valnötterna, men även för virkets skull.

Etymologi. Artnamnet regia kommer av latinets rex (kung) och betyder kunglig, vilket syftar på det välsmakande fröet.

Familj: Juglandaceae
Släkte: Juglans

Träd
Mat och krydda

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Walnöt-träd w. wildt i Persien. Har mjölkaktig saft och är et träd som något kan misstänkas: at lukta på löfwen och såfwa under dess skugga, förorsakar hufudwärk...
...Decokt af Walnötskahl är maskdödande och öpnande: i synnerhet mot Binnikemasken, äfwen så af tjärnorne utprässade oljan, som äfwen är nyttig at stryka på fläckar efter koppor...
...Mellanfnaset i nötterne pulweriserat br: mot Rödsot. Trädarten är wacker til Schatullmakare-arbete. Wäl mogne nötter låta om hösten så sig och wäxa wäl i Skåne: täckas wintertid med måssa."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/juglanda/jugla/juglreg.html
Senaste uppdatering: 11 september 2001
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg