Bestämningsnyckel

Hypericum L. - Johannesörter

1. Stjälkar och blad håriga.
---luden johannesört (H. hirsutum)
1. Stjälkar och blad kala.
---2

2. Stjälk nedliggande.
---dvärgjohannesört (H. humifusum)
2. Stjälk upprätt.
---3

3. Stjälk trind, utan lister.
---4
3. Stjälk kantig, med två eller fyra längsgående lister.
---5

4. Blad stora, upp till fem centimeter långa. Foderblad avlånga, spetsiga.
---bergjohannesört (H. montanum)
4. Blad små, upp till en centimeter långa. Foderblad äggrunda, trubbiga.
---hedjohannesört (H. pulchrum)

5. Stjälk med två längsgående lister.
---äkta johannesört (H. perforatum)
5. Stjälk med fyra längsgående lister.
---6

6. Stjälkens lister låga. Foderblad trubbiga. Kronblad gula, mer än dubbelt så långa som foderbladen.
---fyrkantig johannesört (H. maculatum)
6. Stjälkens lister höga, vingkantade. Foderblad spetsiga. Kronblad blekgula, ungefär lika långa som foderbladen.
---kärrjohannesört (H. tetrapterum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hyperica/hyper/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg