Kärrjohannesört

Hypericum tetrapterum Fr.

Vetenskapliga synonym: H. acutum Moench, H. quadrangulum L.
Svenska synonym: fyreggad johannesört

Vengperikum Vinget Perikon Square-stalked St John's-wort Geflügeltes Johanniskraut

Kärrjohannesört Beskrivning. Kärrjohannesört är en flerårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt med tydliga vingkanter och bildar utlöpare från basen. Bladen är bara en till två centimeter långa, de är äggrunda, något stjälkomfattande och har genomskinliga körtelprickar. Kärrjohannesört blommar i juli-augusti med ganska små blekgula blommor, blommorna har långsmala, spetsiga foderblad som är nästan lika långa som de blekgula kronbladen.
Kärrjohannesört, stjälk med vingkanter Kärrjohannesört och fyrkantig johannesört (H. maculatum) är de enda arterna i släktet som har fyrkantig stjälk, den senare har endast smala kantlister på stjälken och större, klargula blommor med kronblad som är mer än dubbelt så långa som de trubbiga foderbladen. De två arterna kan ibland bilda hybrider.

Kärrjohannesört med fruktkapslar Utbredning. Kärrjohannesört är sällsynt och förekommer bara i Skåne där den växer på fuktig, kalkrik mark, i kärr, fuktängar och längs bäckar. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades av Fries år 1823 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet tetrapterum kommer av grekiskans tetra (fyra) och pteron (vinge), namnet syftar på stjälkens fyra vingkanter.

Familj: Hypericaceae
Släkte: Hypericum

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hyperica/hyper/hypetet.html
Senaste uppdatering: 23 januari 2007
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg