Hedjohannesört

Hypericum pulchrum L.

Svenska synonym: skönpirk

Fagerperikum Smuk Perikon Slender St John's-wort Schönes Johanniskraut

Hedjohannesört Beskrivning. Hedjohannesört är en späd, kal, flerårig ört med små, motsatta, något stjälkomfattande blad och klargula blommor. Stjälken kan bli upp till fem decimeter hög och är upprätt, trind och ofta grenig upptill. Bladen är äggrunda med något hjärtlik bas och bara upp till en centimeter långa, de blir vanligen vackert rödfärgade. Hedjohannesört blommar i juli, de trubbigt äggrunda foderbladen har svarta, skaftade körtelprickar i kanten. Kronbladen är klargula, ofta med något rödanlupen undersida, och har ofta också de körtlar i kanten.
Hedjohannesört Hedjohannesört kan knappast förväxlas med de andra arterna i släktet johannesörter (Hypericum), den känns igen på att den har upprätt, trind stjälk, små blad och trubbiga foderblad.

Hedjohannesört Utbredning. Hedjohannesört förekommer sällsynt på ljunghedar och berg i Bohuslän och norra Halland. Första fynduppgift är från Kungsbacka, Halland och publicerades av Fries år 1817 (Nordstedt 1920).

Hedjohannesört Etymologi. Artnamnet pulchrum kommer av latinets pulcher (skön).

Familj: Hypericaceae
Släkte: Hypericum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Skönpirken är en särdeles täck växt med sina glänsande blad och sina visserligen små men utmärkt klargula blommor, hvartill kommer den vackra rodnad som vanligen råder hos örtståndet."

Ur Utkast till svenska växternas naturhistoria I av C. F. Nyman (1867)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hyperica/hyper/hypepul.html
Senaste uppdatering: 25 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg