Dvärgjohannesört

Hypericum humifusum L.

Dvergperikum Dværg-Perikon Matalakuisma Trailing St John's-wort Niederliegendes Johanniskraut

Dvärgjohannesört Beskrivning. Dvärgjohannesört är en lågväxt, ofta nedliggande ört med små gula blommor. De nedliggande till uppstigande stjälkarna är tunna med två smala lister. Bladen är omvänt äggrunda, upp till en centimeter långa, och har svarta körtlar i kanterna. Dvärgjohannesört blommar från juni till september, de blekgula kronbladen är korta, bara något längre än foderbladen, och såväl foder som kronblad är kantade av svarta körtlar.
Dvärgjohannesört är den minsta och spädaste av de svenska arterna i släktet johannesörter (Hypericum) och den enda som har mer eller mindre nedliggande stjälkar. Alla de andra arterna har upprätta stjälkar.

Dvärgjohannesört Utbredning. Dvärgjohannesört är sällsynt och förekommer i Sydsverige på gräshedar och sandiga åkrar. Första fynduppgift är från Skåne, mellan Ystad och Trelleborg, och publicerades av Linné år 1755 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet humifusum kommer av latinets humus (jord, mull) och fundere (sprida ut). Namnet betyder 'utbredd på marken' och syftar på den nedliggande stjälken.

Familj: Hypericaceae
Släkte: Hypericum

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hyperica/hyper/hypehum.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg