Bildgalleri

Luden johannesört - Hypericum hirsutum L.


Luden johannesört

Luden johannesört

Vinterståndare

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hyperica/hyper/hypehir2.html
Senaste uppdatering: 15 september 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg