Hydrophyllaceae

Indiankålsväxter

Familjen har 18 släkten och 270 arter. I Sverige förekommer ett fåtal odlade och tillfälligt förvildade arter från de två släktena facelior (Phacelia) och kärleksblomster (Nemophila). Vanligast är honungsfacelia (Phacelia tanacetifolia) som odlas som bifoder- eller gröngödslingsväxt. Arterna kärleksblomster (Nemophila maculata) och prins Gustafs öga (N. menziesii) odlas ofta som ettåriga prydnadsväxter.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkte:
Phacelia - facelior


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hydrophylla/welcome.html
Senaste uppdatering: 3 november 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg