Phacelia Juss.

Facelior

Beskrivning. Ettåriga, medelstora, utspärrat styvhåriga örter. Stjälk upprätt, grenig upptill. Blad strödda, skaftade, två till tre gånger parflikiga; stipler saknas. Blommor tvåkönade, mycket kort skaftade, i ensidigt knippe, blomställning inrullad som ung. Foder djupt femflikigt. Krona ljust violett, sambladig, klockformad med utbrett flikigt bräm; kronflikar fem, trubbiga. Ståndare fem, utskjutande ur kronan. Stift ett, kluvet. Fruktämne översittande. Frukt en enrummig kapsel som öppnas med två valvler.
Kromosomtal: 2n=22.

Etymologi. Släktnamnet Phacelia kommer av grekiskans fakelos (knippe) och syftar på blomställningen (Odhner 1963).

Släktet har 150 arter som huvudsakligen hör hemma i västra USA, i Sverige har sex arter påträffats tillfälligt. Vanligast är honungsfacelia (P. tanacetifolia) som odlas som bifoder- eller gröngödslingsväxt, men som ibland också ingår i blomsterfröblandningar. En annan art som påträffats tillfälligt är klockfacelia (P. campanularia) som skiljs genom klarblå blommor.

Familj: Hydrophyllaceae

Art:
honungsfacelia (P. tanacetifolia)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hydrophylla/phace/welcome.html
Senaste uppdatering: 4 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg