Honungsfacelia

Phacelia tanacetifolia Benth.

Svenska synonym: honungsört

Honningurt Honningurt Aitohunajakukka Phacelia Büschelschön

Honungsfacelia Beskrivning. Honungsfacelia är en ettårig, medelstor, styvhårig ört med blekt violetta blommor. Stjälken är upprätt, ofta grenig upptill, med strödda, två till tre gånger parflikiga blad. Honungsfacelia blommar under hela sommaren. Blommorna är mycket kort skaftade och sitter i ensidigt knippe som är hoprullat i knoppstadiet. Fodret är djupt femflikigt med smala flikar. Blomkronan är violett, klockformad och trubbigt femflikig med långt utskjutande ståndare. Frukten är en enrummig kapsel.
Honungsfacelia kan bara förväxlas med andra tillfälliga arter ur släktet facelior (Phacelia).

Honungsfacelia

Utbredning. Honungsfacelia är en odlad art som påträffas tillfälligt i södra och mellersta Sverige, vanligen i vägkanter eller annan kulturpåverkad mark. Den hör ursprungligen hemma i västra USA. Första fynduppgift som förvildad är från Uppsala, Uppland och publicerades 1904 (Hylander 1971).

Honungsfacelia

Användning. Honungsfacelia odlas som bifoderväxt eller till gröngödsling, och den ingår ibland i blomsterfröblandningar för rabatten.

Honungsfacelia

Etymologi. Artnamnet tanacetifolia kommer av Tanacetum, som är det vetenskapliga namnet på släktet renfanor, och folium (blad). Namnet syftar på att bladen liknar dem hos renfana (Tanacetum vulgare).

Familj: Hydrophyllaceae
Släkte: Phacelia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hydrophylla/phace/phactan.html
Senaste uppdatering: 4 maj 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg