Hippuris L.

Hästsvansar

Beskrivning. Fleråriga kala sump- eller vattenväxter med krypande jordstam. Stjälk upprätt, ihålig, ogrenad, trind, med blad i kransar. Blad fyra till tolv i varje krans, oskaftade, långsmala eller ovala, spetsiga eller trubbiga, upp till fem centimeter långa och en till fem millimeter breda, med helbräddad kant. Undervattensblad ofta längre och bredare. Blommor tvåkönade eller ibland enkönade. Hylle oansenligt. Ståndare en, rödaktig. Märke ett, vitt, hårigt. Fruktämne undersittande. Frukt en ellipsoid nöt, två till tre millimeter lång. Vindpollinerad.
Kromosomtal: 2n=30, 32.

Etymologi. Släktnamnet Hippuris av grekiskans hippos (häst) och oura (svans). Namnet användes om åkerfräken (Equisetum arvense) av Dioskorides och Plinius (Lid 1985).

I Sverige förekommer två arter, hästsvans (H. vulgaris) och ishavshästsvans (H. tetraphylla), vilka ibland betraktas som underarter av samma art.

Familj: Hippuridaceae

Arter:
hästsvans (H. vulgaris)
ishavshästsvans (H. tetraphylla)

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hippurida/hippu/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg