Bestämningsnyckel

Hippuris L. - Hästsvansar

1. Blad spetsiga, vanligen fler än sex i varje krans.
---hästsvans (H. vulgaris)
1. Blad trubbiga, vanligen fyra eller fem i varje krans.
---ishavshästsvans (H. tetraphylla)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hippurida/hippu/nyckel.html
Senaste uppdatering: 11 oktober 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg