Bildgalleri

Ishavshästsvans - Hippuris tetraphylla L. f.


Ur Riksmuseets samlingar:
Första svenska fyndet
av ishavshästsvans

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hippurida/hippu/hipptet2.html
Senaste uppdatering: 29 juli 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg