Ishavshästsvans

Hippuris tetraphylla L. f.

Svenska synonym: bred hästsvans, bredbladig hästsvans

Krosshesterumpe Bredbladet Hestehale Nelilehtivesikuusi

Linné den yngres orginalexemplar från Åbo

Beskrivning. Ishavshästsvans är en ogrenad, upprätt vattenväxt med blad i kransar. Stjälkarna blir ett par decimeter höga. Bladen sitter vanligen fyra eller fem tillsammans i varje krans, de är trubbiga och tre till fem millimeter breda. Blommorna sitter i bladvecken, de är oansenliga och har bara en ståndare och ett stift. Frukten är en liten elliptisk nöt.
Den vanligare arten hästsvans (H. vulgaris) har smala, spetsiga blad som sitter i mångbladiga kransar. Hybrider mellan de två arterna förekommer där de växer tillsamman, hybriden brukar kallas mellanhästsvans (H. x lanceolata Retz.).

Utbredning. Ishavshästsvans förekom mycket sällsynt på havsstränder i Västerbotten men tycks numera vara försvunnen. Arten finns även längs finska kusten. Första fynduppgift är från Umeå, Västerbotten och publicerades 1934 av Severin Axell i artikeln Hippuris tetraphylla L. f. i Västerbotten (Botaniska Notiser 1934: 492). Enligt Axell hittades arten av L. Holm år 1931. I augusti 1934 besöktes lokalen av Axell och exemplar insamlade av honom finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri. Ishavshästsvans beskrevs 1781 av Linné den yngre, hans originalexemplar, från Åbo i Finland, förvaras i Linnéherbariet i Naturhistoriska riksmuseet och kan ses ovan.

Etymologi. Artnamnet tetraphylla kommer av grekiskans tetra (fyra) och fyllon (blad), namnet syftar på att bladkransarna ofta har fyra blad.

Familj: Hippuridaceae
Släkte: Hippuris

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hippurida/hippu/hipptet.html
Senaste uppdatering: 3 mars 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg