Aesculus L.

Hästkastanjer

Beskrivning. Lövfällande träd. Bark gråbrun, uppsprickande i plattor. Vinterknoppar stora, med klibbiga knoppfjäll. Blad motsatta, oftast sjufingrade; stipler saknas. Blommor tvåkönade, i sammansatta blomställningar (knippen i klase). Foder klocklikt. Krona olikbladig, femtalig. Ståndare fem till nio, långt utskjutande, nedböjda. Stift ett. Fruktämne översittande. Frukt en sprickkapsel, med ett eller sällan två frön. Frö stort med läderartat fröskal och stort fröärr; frövita saknas, embryo böjt. Giftiga.
Kromosomtal: 2n=40.

Etymologi. Släktnamnet Aesculus användes redan av Varro, men då om en art ur släktet ekar (Quercus).

Släktet har 13 arter, arten hästkastanj (A. hippocastanum) odlas ofta i Sverige och förekommer ibland förvildad. Mer sällsynta i odling är småblommig hästkastanj (A. parviflora) och rödblommig hästkastanj (A. x carnea) som är en hybrid mellan hästkastanj och en nordamerikansk art (A. pavia).

Familj: Hippocastanaceae

Art:
hästkastanj (A. hippocastanum)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/hippocastana/aescu/welcome.html
Senaste uppdatering: 18 januari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg